“Pro-Tot Oy suunnitteli ja valmisti nostimet poikkeuksellisen vaativaan kohteeseen”

Kuopion kauppakeskuksen katonkorjaushanke muuttui poikkeuksellisen vaativaksi kohteeksi, kun todelliset vauriot paljastuvat katonrajasta, kertoo Colliers Oy:n tekninen johtaja, Jarmo Partanen. Tämän vuoksi alkuperäisen hankkeen korjaussuunnittelua jouduttiin jatkamaan ja ryhdyttiin tekemään kokonaan uudet suunnitelmat siitä, miten korjaus voitaisiin toteuttaa. Tästä alkoi aivan erityinen suunnittelutyö sekä kumppanin etsintä tämän vaativan kohteen toteuttamiseen.

Vaurioiden paljastuttua varmentui, että korjaustyössä joudutaan käyttämään kattoa ilmassa, joten tällaista työtä varten täytyi suunnitella ja valmistaa erikoisnostin. Colliers Oy oli juuri saanut edellisen hankkeen päätökseen Pro-Tot Oy:n kanssa ja Jarmo Partanen päättikin lyödä viisaat päät yhteen Pro-Totin toimitusjohtajan Joni Karhisen kanssa.

Lopputulemana he päätyivät siihen, että Pro-Totin tuli kokonaisuudessaan suunnitella sekä valmistaa tarvittavat nostimet, jotka sitten testattaisiin ja hyväksytettäisiin Inspectalla. Ja näin myös tapahtui. Suunnittelutyön, prototyypin ja nostimen valmistuksen jälkeen Pro-Tot myös huolehti nostimen käytöstä työmaalla yhteistyössä pääurakoitsijan kanssa. Kyseessä oli kokonaisuudessaan rakennusvalvonnan näkökulmasta poikkeuksellisen vaativa kohde, joita tulee harvoin vastaan missään. Kohde ja koko työ vaati erikoispätevyyttä, Jarmo Partanen kertoo.

”Tämä oli toinen vastaavanlainen kohde, joka on tullut työhistoriassani vastaan. Tosin aikaisemmassa kohteessa oli puurakenteet ja tässä kohteessa TT-laatat. Kun vanhaa rakennetta lähdetään nostamaan ilmaan, hankesuunnitelmaa lähdetään tekemään ensin paperilla ja se vaatii erityistä näkemystä ja ammattitaitoa.” Jarmo Partanen kertoo kyselleensä asiaa monelta ammattilaistaholta, mutta rakennusvalvontaa ei ollut tehty vastaaviin kohteisiin.

TT-laatan nostin

Vaativa kohde vaati erityistä huomiota työturvallisuuteen

Projektissa korostui erityisesti nostimen prototyypin suunnittelu. Kohteeseen päädyttiin rakentamaan telineet ja liiketilan yläpuolelle tehtiin väliaikainen kakkoskerros, josta korjaustyötä operoitiin. Nostimen suunnittelun haastavuudesta kertoo se, ettei nostin voinut painaa kamalan paljoa, koska sen täytyi olla telineiden päällä. ”Tässä Pro-Tot kyllä osoitti ammattitaitonsa. He pystyivät suunnittelemaan ja toteuttamaan kohteeseen sellaisen nostimen, jolla voitiin nostaa suuria kuormia, mutta nostin oli kuitenkin käsin liikuteltavissa”, Jarmo kehuu.

Koko myymälän pinta-alalle rakennettiin levytetyt telinetasot, joilla minimoitiin se, ettei edes tikku pystynyt tippumaan alas asiakkaitten tai henkilökunnan päälle. Telineille kulku hoidettiin ulkokautta, toimistotilojen seinään tehdyn reiän kautta.

Kaikki nostot toteutettiin ilta- ja yöaikaan. Työturvallisuus huomioitiin myös siten, että nostojen aikaan henkilöitä ei ollut edes telineillä, vaan nostohetkeä seurattiin videokuvan kautta toisesta tilasta. ”Kameroiden avulla pystyimme seuraamaan, kuinka nosto etenee. Näin minimoimme kaikki mahdolliset riskit”, Jarmo kertoo.

Sujuvalla organisoinnilla minimointiin liiketoiminnalle aiheutuva haitta

”Pro-Tot piti meidät ajan tasalla koko hankesuunnittelun ajan, niin tuotesuunnittelun, prototyypin, aikataulujen kuin hintojenkin osalta. Tilaajan puolelle tiedottaminen on ollut aina asiallista ja ammattitaitoista.” Myös työmaalla tiedottaminen sujui erinomaisesti. Siellä Pro-Tot informoi pääurakoitsijaa, jolla oli vastuu urakasta. Kaikilla osapuolilla oli aina tarkka tieto siitä, moneltako työt aloitetaan ja minä yönä nostoja tehdään. Sujuvalla organisoinnilla minimoitiin liiketoiminnalle aiheutuva haitta ja kauppakeskus oli koko ajan alapuolella käynnissä.

”Pro-Totin porukka kuuntelee tarkasti asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä tuovat myös vahvasti esiin omia näkemyksiään siitä, kuinka he itse toteuttaisivat kyseisen asian. Heidän kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä, koska voi luottaa siihen, että homma toimii. Näiden asioiden johdosta meidän välillemme on syntynyt saumaton yhteistyö, joka mahdollistaa myös kustannustehokkaat ratkaisut.”

”Minulla on pelkkää positiivista sanottavaa. Yhteistyö Pro-Totin kanssa tulee jatkumaan varmasti tulevaisuudessakin. Tämä vaativa kohde vain vahvisti sitä”, Jarmo Partanen kiittelee.