AUTOMAATIOSTA TEHOKKUUTTA JA TOIMINTAVARMUUTTA TUOTANNON PROSESSEIHIN

Haastattelussa Pekka Nykänen, Pro-Tot Oy

Automaation tarve teollisuudessa kasvaa edelleen ja teknologiset ratkaisut kehittyvät. Pekka Nykänen Pro-Totilta muistuttaa, että automaatio ei ole mikään uusi juttu, mutta on kehittynyt valtavasti. “Automaatiota on tullut teollisuuteen mukaan sitä vauhtia kun on tullut uusia teknologisia mahdollisuuksia. Uudet laitteet ovat aina mahdollistaneet uusien työvaiheiden automaatiota. Automaatiossa ei ole kyse uudesta asiasta, mutta teknologian kehittyessä mahdollisuudet laajenevat.”

HMI eli Human Machine Interface on ottanut suuria kehitysaskeleita. Ennen oli nappeja ja vipuja, nykyisin halutaan visuaalisia käyttöliittymiä. Tämä teettää automaatiossa työtä. Hyvin asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu ja tehty HMI helpottaa käyttäjää koko koneen elinkaaren ajan ja asiakas saa parhaan hyödyn irti investoinnista. Laitteiden ja sovellusten kehittyessä kehitytään myös laadussa. “Kehitystä on tapahtunut paljon. Esimerkiksi konenäkötekniikka oli ennen vaikeaa saada toimimaan vakioidusti. Nykyisin kameratekniikka ja ohjelmistot ovat kehittyneitä ja saadaan toimimaan varmemmin”, Pekka kertoo.

AUTOMAATIO-OSAAMISELLA VASTATAAN TEOLLISUUDEN HAASTEISIIN JA MAHDOLLISUUKSIIN

Automaation rooli teollisuudessa kasvaa edelleen. Erityisesti ohjelmointimahdollisuudet ovat laajentuneet, minkä ansiosta lähes kaikki voidaan tehdä ohjelmoimalla, moottorin ohjauksesta aina turvallisuusasetuksiin. 

Satsaus automaatioon on usein pidemmän ajan investointi. Hyvin suunnitellut automaatioratkaisut mahdollistavat helpomman ja kustannustehokkaamman kehitystyön ja muutosten tekemisen jatkossa. Automaatioprojekti on usein vanhojen laitteiden modernisointia, ohjausjärjestelmien muutostöitä, turvallistamista nykystandardien mukaisesti ja korkeamman teknologian lisäämistä asiakkaan tuotantoon.

Pro-Totin automaatio-osasto palvelee asiakkaiden tarpeita projektien lisäksi myös kunnossapidossa asiakkaan tuotantoympäristössä. Automaatiokunnossapito sisältää mm. vianetsintää ja -korjausta, tuotannon optimointia ja turvallisuuden kehittämistä. Yhdistämme suunnittelun, ohjelmoinnin ja mekaanisen osaamisemme tehokkaiden ja turvallisten koneiden rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Teollisuudessa saatetaan nähdä automaatioon liittyen monia haasteita, kuten yhteensopivuusongelmia, osaamisen puutetta ja suuria kustannuksia. Asiantuntevan kumppanin kanssa haasteita pyritään kääntämään mahdollisuuksiksi. Edistysaskeleita kannattaa ottaa, sillä automaatio mahdollistaa parempaa tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua. 

AUTOMAATIOSSA KIINNOSTAA JATKUVA OPPIMINEN JA KOETUT ONNISTUMISET

Pekka Nykänen kertoo, että uravalinta tuli aikoinaan tehtyä työharjoittelussa. “Minulle kolmen kuukauden mittainen harjoittelu teollisuudessa avasi näkymän omasta urasta sähköautomaation parissa. Teollisuuden koneet, laitteet ja kehittäminen veivät mukanaan.”

Edelleen työ jaksaa innostaa. “Ei mikään työ ole täydellistä, mutta vieläkin tästä hommasta jaksaa innostua. Erityisesti minua kiehtoo se, kun näen työn tulokset. Esimerkiksi sen, että omalla kehittämisellä on saatu kone toimimaan paremmin”, Pekka kuvailee.

Pekan työssä työkokemus eri vuosikymmeniltä on vahvuus. Hän ei haikaile aikoja ennen digitalisaatiota, mutta näkee työkokemuksesta etuja työssä. Silloin, kun ohjelmointia ei niin paljon ollut, työ sisälsi paljon asioita, joita nykyisin ei automaatioalalla opeteta. Työssä karttui laaja-alaista osaamista.

Jatkuvasta oppimisesta ja itsensä kehittämisestä puhutaan paljon. Pekka Nykäsen kokemus on, että ainakin tässä työssä jatkuva kehittyminen tapahtuu työtä tekemällä. “Minun ei tarvitse opiskella uutta, sillä se on osa työtä. Työ on jatkuvaa lukemista, tutkimista, testaamista ja uuden omaksumista. Siinä sitä samalla jatkuvasti oppii. Voisi sanoa, että valmis automaatioalan osaaja on se, joka jäi juuri eläkkeelle. Koko työura on opiskelua”, Pekka kuvailee.