Pro-Tot Oy ja Atmotics Oy syventävät yhteistyötä: Spotilla -tietojärjestelmä tehostamaan kunnossapitoa

Suomalainen teollisten ratkaisujen asiantuntija, Pro-Tot Oy, on astunut uudelle aikakaudelle aloittaessaan yhteistyön kunnossapidon tietojärjestelmiin erikoistuneen Atmotics Oy:n kanssa. Atmotics Oy:n moderni ja monipuolinen Spotilla -tietojärjestelmä tarjoaa Pro-Totille mahdollisuuden vahvistaa asemaansa kunnossapitopalveluiden tarjoajana.

Spotilla tietojärjestelmä

Spotilla tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun kentällä tehtävään huolto- ja kunnossapitotyöhön, kattaen työmääräimet, projektityöt, ennakoivan kunnossapidon tehtävät ja muut huoltotoimet yhdessä paikassa. Työtä voi ohjata selainkäyttöliittymästä, tabletista tai mobiilisovelluksella ja toimii sujuvasti sekä Android- että iOS-laitteilla, mikä tekee tiedonhallinnasta vaivatonta ja reaaliaikaista. Aidosti mobiileilla sovelluksilla, kattavalla kone- ja kalustorekisterillä sekä työnkulkutyökalulla Spotilla tehostaa ja automatisoi huoltotoimintaa, varmistaen, että kaikki oleellinen tieto on aina käytettävissä ja dokumentoitua.

Innovatiivinen kunnossapitokumppanuus

Spotilla on ollut Pro-Totin seurannassa jo usean vuoden ajan, ja sen toiminnallisuudet ovat vakuuttaneet. Useilla asiakkailla on jo käytössään Spotillan järjestelmä, ja Pro-Tot näkee roolinsa näissä ympäristöissä tarjoajana, joka tuo teknisen osaamisensa ja kunnossapidon asiantuntemuksensa järjestelmän kehitykseen, ylösajoon ja käyttöönottoon.

”Spotillan teollisuuden asiakkailtamme on tullut Pro-Totin toiminnasta positiivista palautetta. Silloin kun asiakas saa lisäarvoa Pro-Totin kunnossapidon palveluista niin kaikki voittavat. Pro-Totilla on suoraviivainen ja rehellinen työote kunnossapidon tekemiseen ja kehittämiseen – heidän kanssaan on helppo toimia, koska toiminta on suoraviivaista, jossa keskiössä on asiakkaiden tarpeet. Asiakkaamme saattavat tarvita kunnossapidon kehittämiseen tai tekemiseen paljon erilaista tukea, jolloin Pro-Tot on siinä erittäin hyvä lisä. Kaiken lisäksi Pro-totilla on hyvät kyvykkyydet myös auttaa asiakkaita kunnossapitojärjestelmän käyttöönotossa ja toiminnan kehittämisessä – tämä on meille yksi tärkeimmistä asioista”, kertoo Lauri Kelahaara, myyntipäällikkö, Atmotics Oy.

“Meillä on kokemusta ja tietopääomaa monenlaisista järjestelmistä ja Atmotics Oy:n Spotilla tarjoaa nykyaikaisen kunnossapidon tietojärjestelmän. Olemme panostaneet voimakkaasti kunnossapitopalveluidemme kehittämiseen, erityisesti kokonaisympäristöjen hallintaan ja kunnossapidon asiantuntemukseen”, kertoo Joni Karhinen, toimitusjohtaja Pro-Tot Oy. 

Atmoticsin rooli Pro-Totin toiminnassa konkretisoituu solmittuna partneruutena. Pro-Tot tarjoaa asiakkailleen alustapalvelua yhteistyössä Atmoticsin kanssa, ja yrityksellä on oma järjestelmäasiantuntija, joka keskittyy asiakasympäristöjen kunnossapidon rakentamiseen ja kehittämiseen. “Tarjoamme asiakkaille kokonaisratkaisua, mukaan lukien ohjelmistotoimitukset”, Karhinen painottaa. 

Pro-Tot

Tehokkuutta päivittäiseen työhön

Yhteistyön vaikutus päivittäiseen työhön nähdään merkittävänä, kun tavoitteena on yhtenäinen kunnossapidon tietojärjestelmä kaikissa asiakaskohteissa. Päivittäisen työn suurimpana vaikuttavana tekijänä korostuu asioiden yhteisten toimintatapojen määrittäminen. Tämä tuo selkeyttä, parantaa palvelujen laatua ja tehostaa toimintaa, sillä yhtenäiset järjestelmät helpottavat sekä kunnossapidon että palveluntuottamisen näkökulmasta.

”Vaikka Spotilla on jo käytössä useilla asiakaspaikoilla, sen täysi potentiaali saavutetaan järjestelmän yhtenäisellä käyttöönotolla. Odotettavissa on, että tämä investointi tuo pitkällä tähtäimellä parannuksia tuotantolaitteiden luotettavuuteen, tehostaa kunnossapitotyötä ja tarjoaa selkeän perustan jatkuvaa kehittämistä varten”, kertoo Heikki Nyyssönen, kunnossapitopäällikkö, Pro-Tot Oy. 

Spotilla edistää ennakoivaa kunnossapitoa tarjoten luotettavaa dataa ja automatisoimalla toistuvia tehtäviä. Tämä parantaa kunnossapitotiimin työskentelyä käytännössä ja tukee tekoälyn hyödyntämistä, odotettavissa on entistä parempaa tehokkuutta ja oppimista toimintaan.

Kunnossapitopalvelun päivittäinen toiminta ja tiedonhallinta

Spotillan käyttö kohentaa merkittävästi kunnossapitopalvelun päivittäistä toimintaa ja tiedonhallintaa. Sen avulla kunnossapito integroituu saumattomasti asiakasrajapintaan, tehostaen samalla palvelua yhtenäisen toimintamallin mukaisesti. Kunnossapidon dokumentointi Spotillan avulla on vaivatonta ja läpinäkyvää, kattavasti palvelupyynnöstä aina raportointiin saakka. Päivittäinen kunnossapito helpottuu käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ansiosta, nopeuttaen samalla tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. ”Tämä yhteistyö tukee molempia osapuolia kehittävästi, tarjoten kunnossapitopalvelulle nykyaikaista lähestymistapaa, jossa korostuvat johdonmukaisuus, joustavuus ja tuottavuus”, kertoo Miika Salminen, järjestelmäasiantuntija, Pro-Tot Oy. 

Spotilla-tietojärjestelmä

Luotettava kumppani kunnossapidon tietojärjestelmissä on avainasemassa. 

Tällainen kumppani, kuten Atmotics Oy, mahdollistaa kunnossapitopalvelujen standardisoinnin, mikä on erityisen tärkeää asiakkaiden luotettavuuden ja pitkäjänteisen toiminnan näkökulmasta. ”Uusissa asiakassuhteissa Spotillan käyttöönotto on aloitettu, tunnetuin toimin, jolloin asennus ja käyttöönotto sujuvat nopeasti ja ongelmitta. Tämä mahdollistaa asiakkaan kunnossapidon ohjattavuuden ja koordinoitavuuden ennakoivaksi heti sopimuksen ensimmäisestä päivästä alkaen”, kertoo Petri Leppäsalmi, luotettavuusinsinööri, Pro-Tot Oy.

Kunnossapidon tietojärjestelmä on kunnossapidon ydin ja oikein asennettuna se ohjaa toimintaa kohti ennakoivaa suuntaa. Järjestelmän avulla voidaan analysoida kunnossapidon dataa, mikä mahdollistaa toiminnan ohjaamisen ongelmalaitteille ja toistuvien vaurioiden kohdentamisen ja eliminoinnin. Tämä ennaltaehkäisy parantaa laitteiden käyttövarmuutta ja siten myös tuotantoa.

Yhteistyö tuo kunnossapidon tietojärjestelmät myös pienten ja keskisuuren teollisuusyritysten ulottuville. Perinteisesti näissä teollisuudenaloissa ei ole käytetty kunnossapidon tietojärjestelmiä niiden kalleuden ja käyttöönottoon liittyvän työmäärän vuoksi. ”Kunnossapidon tietojärjestelmien hankinnassa ja käyttöönotossa yleisenä ongelmana on ollut tarvittavan työmäärän aliarviointi, erityisesti pienemmillä ja keskisuurilla teollisuuden toimijoilla, joilla saattaa puuttua tarvittavat resurssit ja kokemus. Yhteistyömalli tarjoaa ratkaisun tähän haasteeseen, mahdollistaen kunnossapidon tietojärjestelmien hyödyntämisen vaivattomasti ja tehokkaasti,” jatkaa Leppäsalmi.

Yhteistyöllä kohti asiakasarvojen vahvistumista ja liiketoiminnan laajentumista

Pro-Tot Oy:n ja Atmotics Oy:n yhteistyö edustaa askelta kohti tehokkaampaa ja luotettavampaa kunnossapitoa. Pro-Tot odottaa yhteistyöltä merkittäviä asiakasarvoja, kuten loppuasiakkaan tuotantolaitteiden käyttövarmuuden parantumista ja asiakasympäristön työtyytyväisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kohentumista koneiden ollessa toimintakunnossa. 

”Tavoitteena on toiminnan selkeytyminen, palveluiden paraneminen, tehokkuuden lisääntyminen, tiedolla johtamisen tehostuminen ja asiakkaille suunnatun raportoinnin parantuminen. Spotilla toimii kunnossapidon selkärankana, tarjoten vankan perustan johtamiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Teknisen osaamisen ja asiantuntemuksen lisääminen Spotillan avulla mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan liiketoimintaansa”, kertoo Karhinen. Yhteistyön odotetaan vahvistavan Pro-Totin asemaa isommilla markkinoilla ja edistävän service-liiketoiminnan kehittymistä.

”Yhteistyöllä pyrimme palvelemaan yhteisiä asiakkaitamme entistä paremmin. Pystymme suosittelemaan Pro-Totin palveluita asiakkaillemme ja he voivat hyödyntää Pro-Totin palveluita kunnossapitotoiminnan kehittämisessä. Kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja kunnossapidon tarpeisiin varten pystymme palvelemaan asiakkaita entistä paremmin ja vastaamaan heidän kunnossapidollisiin tarpeisiin ja haasteisiin”, toteaa Kelahaara.

Atmotics Oy ja Pro-Tot Oy ovat osoitus siitä, miten teknologia ja asiantuntemus yhdistettynä voivat viedä kunnossapidon uudelle tasolle, mikä on keskeistä teollisuudenalan kilpailukyvyn kannalta.

Lisätietoja antaa:

Lauri Kelahaara, myyntipäällikkö, Atmotics Oy, p. 050 303 2119, lauri.kelahaara@atmotics.com

Joni Karhinen, toimitusjohtaja, Pro-Tot Oy, p. 040 085 2515, joni.karhinen@pro-tot.fi

Atmotics Oy 

Atmotics Oy on kotimainen vahvassa kasvussa oleva ohjelmistokehitysyritys, joka kehittää markkinoiden innovatiivisinta Spotilla-kunnossapitojärjestelmää jo vuodesta 2016 lähtien.

Spotilla-ohjelmiston asiakkaina ovat pääsääntöisesti valmistavan teollisuuden asiakkaat. Katso lisää www.spotilla.com

Pro-Tot Oy

Pro-Tot Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen yritys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Pieksämäellä ja toimipisteet Kuopiossa ja Mikkelissä. Yritys on erikoistunut tarjoamaan teollisuuden teknisiä ratkaisuja ja keskittyy parantamaan teollisten yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä kokonaisvaltaisilla palveluillaan. Yrityksen asiantuntijatiimi koostuu 64 teknisen alan ammattilaisesta, jotka tarjoavat laajan osaamisen automaatiosta mekaniikkaan. Yritys palvelee teollisuudenaloja kuten elintarvike- ja lääketeollisuutta ympäri Suomea ja kasvaa jatkuvasti tarjoten räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin ja yllättäen heidät positiivisesti. https://pro-tot.fi/