Vahvemmin, paremmin, yhdessä – Teollisia ratkaisuja ja asiakaslähtöistä palvelua

Tiedote 29.9.2023

Pro-Tot Oy:lla on vahva tahtotila tehdä ja toteuttaa. Huippuosaajat paneutuvat intohimoisesti asiakkaidensa tarpeisiin ja projekteihin, huomioiden pienetkin yksityiskohdat. Asiakkaiden positiivinen yllättäminen on yrityksen yksi tärkeimmistä arvoista.

Pro-Tot on vuonna 2008 perustettu yritys, joka on kasvanut ja kehittynyt aggressiivisesti vastatakseen teollisuuden tarpeisiin. Yritys erikoistuu teollisuuden teknisiin ratkaisuihin ja tarjoaa monipuolisia palveluita, joilla parannetaan teollisten yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä.

Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluu asiakkaiden tuotannon laitteiden käyttövarmuuden parantaminen, kapasiteetin nosto, automaatioasteen lisääminen, laiteturvallisuuden parantaminen, hävikin vähentäminen, käyttövarmuuden lisääminen sekä tuotannon tehostaminen ja ylläpito. Asiakkaat edustavat monipuolista joukkoa eri teollisuudenaloilta, sisältäen elintarvike- ja lääketeollisuus sekä puu-, paperi- ja kaivosteollisuuden. Maantieteellisesti yritys palvelee tällä hetkellä pääasiassa Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, mutta projekteja on ympäri Suomea. Yrityksen 62 asiantuntijaa, kattavat laajan teknisen osaamisen kirjon automaatiosta mekaniikkaan, sekä suunnittelusta toteutukseen.

“Meidän erottuvuutemme kilpailijoihin nähden on kyky ymmärtää asiakkaiden todellinen tarve ja tuoda näkemyksiä heidän liiketoimintaansa. Me emme tyydy vain tekemään sitä, mitä meiltä pyydetään, vaan otamme aktiivisen roolin asiakkaidemme menestyksen tukemisessa”, kertoo Joni Karhinen, perustaja ja toimitusjohtaja, Pro-Tot Oy.

Strategiatyö voimavarana kasvulle ja kehitykselle

Pro-Tot Oy on kasvanut vahvasti ja hallitusti perustamisestaan lähtien, mutta sai uuden draivin vuonna 2021, kun yritys aloitti strategiatyön. Tämä merkitsi syvempää pohdintaa omistajan visiosta, avainhenkilöiden roolista, riskien tunnistamisesta, yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista sekä maineen parantamisesta. Yrityksen tavoitteena oli hankkia suurempia asiakkuuksia ja kehittää laatujärjestelmäänsä. Tämä prosessi antoi yritykselle vahvemman ymmärryksen siitä toimintaympäristöstä, jossa he toimivat, ja loi luottamusta kasvun mahdollisuuksiin.

Kasvutarinaan kuuluu monia merkittäviä saavutuksia. Näihin kuuluvat muun muassa toimipisteiden laajentaminen eri paikkakunnille, osaamisen laajentaminen sähköautomaatioon, ensimmäinen Full Service -asiakas vuonna 2020, ISO9001-sertifikaatti, kasvava henkilöstömäärä ja palvelumallien muotoutuminen.  

Kasvun ja kehityksen myötä syntyi tarve hallitustyöstä joulukuussa 2022. Hallituksen nähtiin olevan tärkeä tulevan strategian toteuttamisen kannalta, sillä se tuo mukanaan laajan osaamisen sekä vahvan tuen yrityksen kasvulle ja kehitykselle. ”Hallitus tarjoaa vahvaa tukea ja ohjausta seuraavan strategiakauden aikana, jolloin keskitymme voimakkaaseen kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tämä vaatii hallitukselta vahvaa tietämystä riskienhallinnasta sekä rahoitusosaamisesta, jotta voimme laajentua uusille markkinoille ja varmistaa taloudellisen vakauden kasvun aikana”, kertoo Karhinen.

Loppukesästä 2023 hallitukseen valittiin kolme vahvaa jäsentä. Antti Lipsanen, toimitusjohtaja Rakennusliike U. Lipsanen Oy:stä, jolla on vakuuttava yrittäjä tausta, Timo Rask, jolla on vankka asiantuntemus tuotannosta, hankinnasta ja toimitusketjuista kansainvälisissä yrityksissä, sekä Tomi Vuorinen, kokenut johtaja ja valmentaja, jolla on menestyksekäs työura valmistusteollisuudessa Olvi Oyj:ssä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Rask ja hallitus aloittaa virallisesti toimintansa syksyllä 2023.

Hallitustyöskentelyn lisäksi Pro-Tot panostaa sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen, kehittää olemassa olevia palvelujaan korkeamman tason osaamisen avulla, laajentua uusille alueille kotimaassa sekä kansainvälisesti ja syventää osaamistaan erityisesti erikoistumisen kautta. ”Tavoitteena on olla työntekijöille paras työpaikka ja asiakkaille toivottu yhteistyökumppani”, sanoo Karhinen.

Pro-Tot Oy mukana EY Entrepreneur Of The Year -kasvuyrittäjäkilpailussa

Aikaisemmin syyskuussa, Pro-Tot Oy sai kuulla päässeensä mukaan EY Entrepreneur Of The Year -kasvuyrittäjäkilpailuun. ”Kilpailu tarjoaa meille ainutlaatuisen tilaisuuden tuoda esille saavutuksiamme ja sitoutumistamme teollisuuden teknisten ratkaisujen tarjoamiseen. Tämä kilpailu merkitsee meille mahdollisuutta kasvattaa tietoisuutta Pro-Tot Oy:stä, houkutella uusia osaajia yritykseemme ja näyttää, kuinka olemme kehittyneet vuosien varrella”, toteaa Karhinen. Kasvuyrittäjäkilpailun Suomen finalistit selviävät 10. lokakuuta ja Suomen voittaja valitaan 27. lokakuuta järjestettävässä gaalassa.

Joni haluaa jakaa terveisiä muille yrityksille ja yrittäjille, jotka pyrkivät kasvuun ja menestykseen. ”Menestykseen ei ole yhtä polkua, vaan se rakentuu monista eri tekijöistä. Jaa vastuuta, luota tiimiisi, älä pelkää virheitä ja pidä hauskaa joka päivä. Menestyksellä on monia kasvoja, ja jokaisen yrityksen tarina on merkittävä”, muistuttaa Karhinen.

Lisätietoja antaa

Joni Karhinen, toimitusjohtaja, Pro-Tot Oy, p. 040 085 2515, joni.karhinen@pro-tot.fi