Pro-Tot Oy:n toteuttama automaatioprojekti tehosti merkittävästi pikatestien valmistusta, parantaen samalla toiminnallisuutta ja laadunvalvontaa Reagena Oy:lle

Pro-Tot Oy toteutti vuoden 2023 lopussa merkittävän automaatioprojektin Reagena Oy:lle, joka on suomalainen diagnostiikka-alan yritys. Reagena koki tarpeelliseksi integroida olemassa olevat testikasettien kokoonpano- ja pakkauslaitteistot yhdeksi saumattomaksi järjestelmäksi. Projekti tähtäsi pikatestien valmistusprosessin toiminnallisuuden parantamiseen ja kahden erillisen tuotantoautomaatin yhdistämiseen tehokkaammaksi kokonaisuudeksi, samalla tarkentaen laadunvalvontaa.

”Projektin keskiössä oli tarve ratkaista ongelmat pakkauskoneen kuiva-ainepussin leikkauksen toteuttamisesta luotettavasti, sekä varmistaa, että jokainen testikasetti täyttää tiukat laatuvaatimukset. Uusi valvontajärjestelmä valvoo testikasettien pinnan laatua, sekä tuotteisiin printattuja kaksiulotteisia datamatrix-koodeja sekä tuotantoeräkoodeja. Valvontajärjestelmässä olevan konenäön avulla varmistetaan, ettei tuotantolinjalla ole virheellisiä tuotteita, ja hylkäysyksikkö poistaa laadullisesti heikot tuotteet linjasta”, kertoo Toni Kolkka, projektipäällikkö, Pro-Tot Oy.

”Projektissa yhdistettiin käytössä olevaa automaatiota täysin uudenlaiseen linjaan. Pro-Tot teki järkeviä ja toiminnallisia valintoja, huomioiden projektin luonteen ja vaatimukset. He tarttuivat havaittuihin haasteisiin luovasti ja asiantuntevasti, mikä oli avaintekijä lopputuloksen laadulle”, kertoo Achim Müller, tuotantopäällikkö, Reagena Oy.

Kokonaisvaltainen automaatioratkaisu

Toimitus koostui kolmesta keskeisestä asiakkaan määrittelemistä moduuleista: Moduuli A, Moduuli B ja Moduuli C.

Moduuli A oli keskeinen osa toimitettua automaatiojärjestelmää. Moduuli A on sijoitettu kokoonpano- ja pakkausyksikön väliin sisältäen ohjauspaneelin sekä ohjauskeskukset. Tällä ratkaisulla olemassa olevat laitteistot saatiin yhdistettyä kokonaisuudeksi. Moduuli huolehtii muun muassa tuotteiden kuljetuksesta ja vastaanotosta, pölyn ja muiden epäpuhtauksien poistosta sekä eräkohtaisten tietojen syöttämisestä. Lisäksi jokainen kasetti tarkastetaan konenäöllä mahdollisten vikojen varalta. Moduuli A täyttää vaativat standardit laitteen varustelussa ja toimivuudessa, tarjoten kyvyn keskeyttää tuotannon automaation avulla, ja saavuttaa korkean hylkäystarkkuuden konenäön vuoksi.

Moduuli B suunniteltiin ratkaisemaan asiakkaan ongelma kuiva-ainepussin leikkauskohdan tarkkuuteen. Aikaisempi laitteisto ei seurannut kuiva-ainepussien leikkauskohtaa, mikä johti satunnaisiin virheellisiin leikkauksiin ja näin ollen tuotteiden hylkäykseen.

”Ongelmana oli, että kuinka saada kone tunnistamaan kuiva-ainepussiin printattu leikkausmerkki. Keksimme, että oikea leikkauskohta saadaan, kun lasersensori tunnistaa pussissa olevan leikkausrihmaston. Testauksien jälkeen saimme koneen toimimaan vaaditulla tavalla”, iloitsee Kolkka.

Moduuli B integroitiin saumattomasti olemassa olevaan järjestelmään ja paransi pakkauskoneentoimintaa, vähentäen virheitä ja parantaen pakkausprosessin suorituskykyä.

Moduuli C keskittyi pakattujen tuotteiden turvalliseen kuljetukseen pakkausyksiköstä keräyspisteeseen. Se suunniteltiin varmistamaan tuotepakkausten eheys kuljetuksen aikana ja helpottamaan niiden siirtymistä osaksi koko pakkausprosessia. Moduuli C paransi muun muassa työergonomiaa ja teki laitteista yhden kokonaisuuden, mikä paransi linjan toiminallisuutta.

Käytännön hyödyt asiakkaalle

Projektin keskeinen tavoite oli parantaa Reagenan tuotantoprosessin suorituskykyä, laadunvalvontaa ja saavuttaa asiakkaan määrittelemä tahtiaikavaatimus. Uuden laitteiston vaatimuksena oli kuljettaa testikasetteja neljän sekunnin välein kasetointikoneelta pakkauskoneelle. Uusi laitteisto kykenee jopa nopeampaankin tahtiaikaan, kuin neljään sekuntiin.

”Kahden tunnin yhtäjaksoisessa suorituskykytestauksessa uusi laitteisto tuotti tavoitteen mukaisen määrän testikasetteja. Hyväksyttyjen tuotteiden osuus oli 99,84 %, joka täytti hienosti asiakkaan asettaman vaatimuksen >95 %”, kertoo Kolkka.

Projektin myötä asiakas saavutti merkittävää parannusta suorituskyvyssä, mikä näkyy selkeästi tuotantolinjan tehokkuuden lisääntymisenä.

”Investointi on mahdollistanut keskustelut sopimusvalmistuksesta uuden laajempaa kapasiteettia tarvitsevan asiakassegmentin kanssa. Hyöty ei ole vielä konkretisoitunut, mutta arviomme mukaan potentiaalia on reilusti”, kertoo Müller.

Yhteistyön merkitys ja luotettava kumppani

Onnistunut lopputulos rakentui olennaisesti tiiviistä yhteistyöstä niin asiakkaan, kuin aliurakoitsijoiden kanssa ja jatkuvasta kommunikaatiosta, jotka muodostuivat keskeisiksi tekijöiksi projektin menestyksekkäälle etenemiselle. Reagenan tiimi korosti Pro-Totin teknisen tuen ja huollon olleen saavutettavissa vaivattomasti ja tarvittaessa nopeasti, mikä toi joustavuutta ja tehokkuutta heidän päivittäiseen operointiinsa.

”Projektiin osallistuneet Pro-Totin ammattilaiset ovat osoittaneet asiantuntemustaan ja olleet helposti lähestyttäviä. Avoimen keskustelun ilmapiiri mahdollisti ideoiden vaihdon ja tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottelun projektin aikana”, mainitsee Müller.

Kokemustensa perusteella Reagena suosittelee lämpimästi Pro-Totia yhteistyökumppaniksi muillekin, tunnustaen yrityksen ammattitaidon ja sitoutumisen asiakastyytyväisyyteen.

Reagena Oy

Reagena on suomalainen bioteknologiayritys, joka kehittää, valmistaa ja myy kansainvälisesti arvostettuja korkealaatuisia tuotteita terveydenhuollon laboratorioille, apteekeille ja teollisuudelle.

Reagenan ydinosaamisalueita ovat:

  • Immunologisten pikatestien sekä entsyymi-immunologisten määritysmenetelmien kehittäminen ja valmistaminen infektiosairauksien kuten Lymen borrelioosin, puutiaisaivokuumeen ja hantavirusinfektioiden diagnostiikkaan
  • Reagenssien, värjäysliuosten, puskurien sekä fiksatiivien valmistaminen biotieteille ja teollisuuteen
  • Sopimusvalmistus ja -tuotekehityspalvelu
  • Johtavien diagnostiikkabrändien jakelu Pohjoismaissa.